जरा हटके

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

pears

(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ: ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ:ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ

(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ: ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ:ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ

Read More »

ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ

Mulberries

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੌਸਮ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਫਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਏ’, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਲਬਰੀ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੌਸਮ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਫਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਏ’, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਲਬਰੀ ਕਿਹਾ

Read More »

ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ

water

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਨਾਰੀਅਲ ਸੁਆਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਨਾਰੀਅਲ ਸੁਆਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ

Read More »

ਸਾਵਧਾਨ! ਨਾਸ਼ਤੇ ”ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਓ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

diabetes-breakfast

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ

Read More »

ਇੰਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ, ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਕਾਲੇ

How-to-grow-hair

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਜ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਜ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ

Read More »

ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਪੀਣ ਦੇ 10 ਫ਼ਾਇਦੇ

healthy diet

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। 1. ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਰੋਮੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਕਾਪਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। 1. ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਰੋਮੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਕਾਪਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ,

Read More »

ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਫਾਇਦੇ

green-papaya

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਪਪੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਪੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਪਪੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਪੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ

Read More »

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

Health

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿੱਛ ਭਾਵ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿੱਛ ਭਾਵ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ

Read More »

ਮੌਸੰਮੀ ਜੂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

juice

ਲੰਦਨ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਮੌਸੰਮੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਦਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੌਸੰਮੀ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ

ਲੰਦਨ(ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਮੌਸੰਮੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਦਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੌਸੰਮੀ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ

Read More »

ਇੰਝ ਵਧਾਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਫ

mobile life

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1. ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ‘ਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1. ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ‘ਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ

Read More »
themekiller.com