जरा हटके

9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਜ਼ਨ 20 ਕਿਲੋਗਰਾਮ! ਖੁਰਾਕ ਕਰ ਦਏਗੀ ਹੈਰਾਨ

healthy child

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਜਨ 20 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਰਾਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਾ, 3

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)- ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਜਨ 20 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਰਾਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਾ, 3

Read More »

ਸਾਵਧਾਨ! ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਸਾਵਧਾਨ! ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ)-ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ

Read More »
themekiller.com