जरा हटके

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ..

15 raddish

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(Sting Operation)-ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੀਂ ਹਾਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ.. -ਰੇਸਪਰੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(Sting Operation)-ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੀਂ ਹਾਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ.. -ਰੇਸਪਰੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ

Read More »

ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ..

13 water-tap

ਲੰਡਨ (Sting Operation)- ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲਿਟਮਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਯੋਬਿਅਲ ਫਿਊਲ

ਲੰਡਨ (Sting Operation)- ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲਿਟਮਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਯੋਬਿਅਲ ਫਿਊਲ

Read More »

ਬੰਦ ਨੱਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇੰਝ ਕਰੋ ਦੂਰ

12 cold-and-flu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(Sting Operation)- ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨੱਕ ਬੰਦ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਬੰਦ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(Sting Operation)- ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨੱਕ ਬੰਦ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਬੰਦ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ

Read More »

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

Hands doing feet reflexology or zone therapy at home

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(Sting Operation)- ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਲਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(Sting Operation)- ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਲਸ਼

Read More »

ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ!

2 asleep

ਅਮਰੀਕਾ(Sting Operation)- ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਕਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਅਮਰੀਕਾ(Sting Operation)- ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਕਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

Read More »

ਸੈਲੂਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

5 saloon

ਲੰਡਨ(Sting Operation)- ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਡਲਸੈਕਸ-ਲੰਡਨ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ

ਲੰਡਨ(Sting Operation)- ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਡਲਸੈਕਸ-ਲੰਡਨ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ

Read More »

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਇਦਾ…

3 vitamin c

ਬੀਜਿੰਗ(Sting Operation)- ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹੇਮੰਡ ਨੇ ‘ਓਪਥਾਮੋਲਾਜੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਬੀਜਿੰਗ(Sting Operation)- ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਹੇਮੰਡ ਨੇ ‘ਓਪਥਾਮੋਲਾਜੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ

Read More »

ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕਰਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਮਾਲ !

1 weight_loss

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Sting Operation)-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਵਾ-ਚੌਥ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। -ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਓ। ਫਲ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਖਾ ਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੇਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Sting Operation)-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਵਾ-ਚੌਥ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। -ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਓ। ਫਲ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਖਾ ਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੇਲੇ

Read More »

ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਲਾਸੀ ਖੜ੍ਹਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ!

19 alcohal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(Sting Operation)- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਡੀ ‘ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਡੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਪੋਰਟ- ਰਿਸਰਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(Sting Operation)- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਡੀ ‘ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਡੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਪੋਰਟ- ਰਿਸਰਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਨੂੰ

Read More »

ਲੰਬੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਬਹਤ ਹੈ…

16 Hair_Grow

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(Sting Operation)- ਲੰਬੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟਰੇਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(Sting Operation)- ਲੰਬੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟਰੇਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ

Read More »
themekiller.com